Funktionärer

På Bergsektionen finns det flera funktionärsposter som får Bergs att gå runt, här kan du få kontakt med dem som sitter i år. Vill du har mer information om hur det är att vara funktionär eller vad dom gör så finns det här.

 • Ceremonimästare; Line Larby
 • Gorillaredaktör(er); Leo Hultén och Souzan Hammadi gorillan@b.kth.se
 • Idrottsledare; Jacob Nilsson idrottsledare@b.kth.se
 • Ondulör; Louise Erkers
 • Överphösare; Evelynne Geiger oph@b.kth.se
 • Överphadder; Fredrik Fager oph@b.kth.se
 • Skytteledare; Mathias Abelin
 • Sångledare; Joar Huss
 • Vice sångledare; Sanna Kylström
 • Revisorer; Alexander Eneborg samt Amelie Lundius revisor@b.kth.se
 • KF-Ledamot, Alexander Eneborg
 • Suppeang till KF-Ledamot, Souzan Hammadi
 • Studienämndsordförande (SNO); Hermina Antonsson sno@b.kth.se
 • Programansvarig Student (PAS); Souzan Hammadi, pas@b.kth.se
 • Vice klubbmästare; Annie Lundberg vklubbis@b.kth.se
 • Studentombud i Skyddsfrågor (SOS); Benjamin Solem
 • Attributör; Elias Repper
 • Webbmaster; Elias Repper (engagerad grabb!) webmaster@b.kth.se
 • I-sekreterare; Wang Shule isekr@b.kth.se

Funktionärer som saknar intervju:

 • Studentombud i Skyddsfrågor (SOS); Ser till att lokalerna sektionen vistats i är i gott skick och att inga överhängande faror såsom oergonomiska stolar eller arga kaffebryggare hotar elevernas välmående.
 • Kårfullmäktigeledamot; Representerar Bergssektionen i THS Kårfullmäktige och röstar i både betydelsefulla och mindre betydelsefulla frågor.