Överphadder (vice Överphösare*)

Vad har du för arbetsuppgift?
Överphaddern* bildar tillsammans med Överphösaren ”ÖPH” som är mottagningsansvariga för sektionens mottagning. Det innebär att man planerar och genomför hela mottagningen för de nyantagna. Detta innefattar att allt ifrån fester och lekar ska planeras och utföras, till att Phaddrar och Phösare ska väljas ut, och såklart att genomföra mottagningen så att den blir så bra som möjligt!
*Vice Överphösare är en gammal titel för Överphaddern

Vad är det roligaste med din post?
Som medlem i ÖPH har man stora möjligheter att ändra mottagningen till det bättre och införa nya traditioner och event som man vill se på sektionen. Att sedan se allas reaktioner under mottagningen när ens planer förverkligas är bland det bästa som finns!

Varför ska man söka din post?
Om du vill vara med och påverka sektionens framtid för de närmsta åren. (Hur bra mottagningen är påverkar starkt hur många av n0llan som stannar kvar!)
• Om du älskar att planera och hitta på galna och roliga aktiviteter för nästa års n0llan.
• Om du vill vara en vital del i den roligaste perioden på Bergs – mottagningen!
• Om du vill få bra erfarenheter inom storskalig projektledning och ledarskap!

Hur mycket tid kräver din post?
Verksamhetsåret för Överphaddern är indelat i tre olika perioder som kräver olika mycket arbete;
• Förberedelse: Under våren så ska alla aspekter av mottagningen planeras, saker ska bokas, beställas, planeras, och bestämmas. Här krävs det kontinuerliga möten och mycket tanketid, ca 4h/vecka.
• Mottagningen: Under de 5 mottagningsveckorna (4 ordinarie + 1 förberedelsevecka) krävs nästan konstant arbete med mottagningen för att se till att allt går rätt till. Ca 15h/dag
• Efterarbete: Efter att mottagningen är över och allt (förhoppningsvis) har blivit asbra är det dags att utvärdera arbetet och lämna över till nästa års ansvariga. Beroende på hur det har gått krävs här olika mycket tid. Men i snitt 2-3h/vecka.

Hur mycket tid lägger du ned?
Så mycket tid jag kan, för att mottagningen ska bli lyckad måste man lägga ned mycket tid!

Vad kommer din post att jobba med i framtiden (kommande mandatperioden/-erna)?
Nästa Överphadder kommer att påbörja arbetet med nästa års mottagning och se över vad de vill ändra och göra bättre!

Jonas Svantesson, Överphadder (vice Överphösare) 14/15

Bergssektionen
Styrelsen