Programansvarig student (PAS)

Vad är dina arbetsuppgifter?
PAS sitter i studienämnden och arbetar med studiebevakning. Tillsammans med SNO och klassrepresentanterna ser jag till att utbildningen håller en hög kvalité. Genom möten med programansvariga och kansli diskuterar vi kurserna och framför de åsikter och tankar som kommit upp under kursens gång. Jag representerar även vårt program på utbildningsnämnder och andra möten som hålls med ITM-skolan och THS utbildning.

Tidigare har PAS även tagit hand om Brinelldagen, en temadag där intresserade gymnasieelever får komma på besök och se hur det är att gå Materialdesign. Detta hålls tyvärr inte längre och därför har jag försökt att hitta alternativa metoder för oss att synas både på och utanför KTH. Ett av dessa är då Berzeliusdagarna, en tvådagars mässa som hålls av det svenska Kemisamfundet där Materialdesign ska stå som utställare för första gången någonsin!

Vad är roligast med rollen?
Det roligaste är nog faktiskt alla möten där man får träffa andra sektioner och diskutera samt utbyta idéer kring allt som handlar om studier och studiebevakning. Det är dessutom roligt och har varit givande att få sin röst hörd och känna att man har kunnat påverka. Just nu har jag även haft jättekul med planeringen av utställningen på Berzeliusdagarna!

Hur mycket tid krävs och hur mycket tid lägger du ner?
Detta varierar unde årets gång med 1-2 timmar per vecka kan förväntas. I början av varje termin hålls lite möten och då kan det komma upp i 4 h per vecka. När det sen är dags för öppethus och planering inför utställningar så blir det såklart mer att göra. Har dock inte upplevt det som alltför betungande när det gäller den aspekten!

Varför ska man söka din post?
Om du vill ha en inblick i hur det fungerar på programmet och på KTH samt vill påverka utbildningen så är detta en perfekt post för dig! Har du många idéer, tankar och funderingar när det gäller kurser, examination och utbildning, så sök!

Souzan Hammadi, PAS 16/17

Bergssektionen
Styrelsen