Skytteledare

Vad har du för arbetsuppgift?
Avfyra kanonen när helst. Vid lämpligt eller olämpligt tillfälle.

Vad är det roligaste med din post?
Att det blir en jävla smäll.

Varför ska man söka din post?
Gillar den sökande att hantera en kanon och närvara vid fester där kanonen ska ljuda är man rätt Bergsman för jobbet.

Hur mycket tid kräver din post?
Det finns oändlig utvecklingspotential av posten. Så tiden att spendera är fri.
Men lämpligt är att läsa på om hur man:
• Hanterar svartkrut
• Gör riskbedömning (kan innefatta en mängd faktorer, hör av dig till mig)
• Köpa in krut, stubin och skyddsmaterial

Hur mycket tid lägger du ned?
För lite, till mitt försvar har jag lämnat sektion.

Vad kommer din post att jobba med i framtiden (kommande mandatperioden/-erna)?
Inköp av krut och stubintråd.
Smälla av kanon ofta. Det är ett mycket roligt och festligt inslag om det görs med försiktighet och ”diskret” (utan inblandning av väktarkåren).

Fredrik Stenarson, Skytteledare 14/15

Bergssektionen
Styrelsen