Studienämndsordförande (SNO)

Vad har du för arbetsuppgifter?
Först och främst leder jag Studienämnden, vilket innebär att jag kommunicerar med klassrepresentanterna om kursernas framfart och stöttar dem eller reder ut eventuella problem som uppstår. Som del i studiebevakningen kommunicerar jag även regelbundet med PAS, kansliet, programansvarig, lärare och andra sektioners SNO för att säkerställa att utvärderingar görs, att åsikter framförs, att vi studenter får rättvisa förutsättningar i våra studier och för att vara uppdaterad med saker som sker på skolan.
Jag ansvarar även för att sektionens studiemiljö ska vara tilltalande och ge studenterna bra studiero. Jag sammankallar Valberedningen och Studienämnden med allt vad det kan innebära.

Vad är det roligaste med din post?
Att få vara uppdaterad om relevanta händelser och ändringar på skolan, att höra om andra sektioners arbeten och att ha en bra anledning att kunna prata med programansvarig. Samt såklart att märka hur pass mycket vi som studenter faktiskt kan påverka stora (om än inte alla) delar av den vardag som är vår utbildning, genom att framföra bra eller dålig kritik på rätt sätt.

Varför ska man söka din post?
Man ska söka till SNO om man är intresserad av att få insyn i det administrativa arbetet bakom programmet och en större möjlighet att påverka kvalitén på vår utbildning.

Hur mycket tid kräver din post?
Väldigt varierande. En vanlig vecka: 2-3 timmar. Då handlar det om kontakt med bl.a. studenter och kansliet. Tiden man vill lägga ner kan till stor del påverkas genom att delegera uppgifter till övriga Studienämnden!

Hur mycket tid lägger du ned?
Se ovan. I snitt handlar det om ca 3 timmar/vecka men många gånger kan det bli så lite som 1 timme/vecka. Det varierar med antal möten, råd och tiden det tar att hålla kontakt med berörda parter. Inför t ex Sektionsmöten och Brinelldagen, lägger jag ner 10 timmar/vecka. Då kan det handla om att lägga tid på affischering, kandideringar eller översyn av schemaläggning.

Vad kommer din post att jobba med i framtiden (kommande mandatperioden/-erna)?
SNO kommer jobba vidare med den förändring av våra kursutvärderingar som jag påbörjat för att göra utvärderingarna lättare att fylla i och resultatet av dem mer användbart och lättläst. Tanken är att göra en pärm med utvärderingar för samtliga kurser för att få en bättre överblick över kvalité och svårighetsgrad. För studenternas skull och för utbildningens skull!

Löpande projekt: att färdigställa en JML-policy tillsammans med styrelsen, att få igång ett programråd med vår programansvarige och att fortsätta jobba på en sektionsgemensam Google Drive-mapp.

Hermina Antonsson, SNO 16/17

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Bergssektionen
Styrelsen