KF – Ledamot

Vad är dina arbetsuppgifter?
Representera Bergssektionen inom Kårfullmäktige, THS högst beslutande organ.
Vad är roligast med rollen?
Att man får träffa många nya människor från de andra sektionerna på campus.
Hur mycket tid krävs och hur mycket tid lägger du ner?
Det är 4 KF-möten per termin, dessa bör man gå på i mån av tid. Dessa möten är på kvällstid och kan ta allt från 1,5 h till 4 h. Utöver det kan man behöva lägga ner tid om man vill genomföra någon förändring, i och med att det skulle kräva en del motionsskrivande. Det är dock inget krav. Det tar helt enkelt så mycket tid man vill att det ska ta.
Varför ska man söka din post?
Man ska söka till KF-ledamot om man vill vara med och påverka THS centralt. Det innefattar allt från THS budget till att välja medlemmar i kårstyrelsen.
Vad kommer din post jobba med framöver?
Finns inget satt i sten, det beror helt på vad sektionen och ledamoten vill engagera sig med.

Alexander Eneborg, KF-ledamot 16/17

Bergssektionen
Styrelsen