KF – Suppleant

Vad är dina arbetsuppgifter?
Som KF-suppleant representerar jag Bergssektionen på THS Kårfullmäktige när ordinarie ledamot (Alexander) inte kan närvara. Jag har även rätt att närvara på KF möten om jag vill och kan då utnyttja min rösträtt. Kårfullmäktige är det högst beslutande organet på THS och sammanträder ca en gång i månaden. På kårfullmäktige diskuterar vi och röstar om beslut och frågor som rör KTH, utbildningen och THS.

Vad är roligast med rollen?
Att träffa andra sektionsmedlemmar och höra om vad som händer på KTH och runt om.

Hur mycket tid krävs och hur mycket tid lägger du ner?
Beror såklart på hur bra vår ledamot mår och hur bra hen är på att tidsplanera. Isåfall inget alls, annars är det mötena som tar tid.

Varför ska man söka din post?
Förutom att man får träffa en mängd nya människor får man fryst tårta när alla poster tillsats. All tårta är bra tårta oavsett fastillstånd!

Vad kommer din post jobba med framöver?
Ha bättre kommunikation med ordinarie ledamot och se till att hålla sig uppdaterad.

Souzan Hammadi, KF – Suppleant 16/17

Bergssektionen
Styrelsen