Revisorer

Vad är dina arbetsuppgifter?
Alex: Granskar löpande styrelsens handhavanden och sektionens ekonomi.

Amelie: Ha koll på att stadgarna följs av SM samt styrelsen, samt att se till att styrelsen följer sin verksamhetsplan och budget.

Vad är roligast med rollen?
Alex: Att få bra insyn i sektionens ekonomi och verksamhet, utan att behöva spendera jättemycket tid och arbete.

Amelie: Att man har koll på vad som pågår i sektionen.

Hur mycket tid krävs och hur mycket tid lägger du ner?
Alex: Ungefär 20 h totalt, utöver att man måste närvara på SM.

Amelie: En revisor måste vara på alla SM (så minst 2 SM var). Inte så mycket kontinuerligt arbete, men i slutet av verksamhetsåret ska all ekonomi kontrollerats, vilket kan ta lite tid.

Varför ska man söka din post?
Alex: Man ska söka till revisor om man är petig och gillar att vara lite av en besserwisser.

Amelie: Väldigt lärorikt.

Vad kommer din post jobba med framöver?
Alex: Granska löpande styrelsens handhavanden och sektionens ekonomi.

Amelie: Fortsätta med det vanliga revisorsarbetet.

Alexander Eneborg (bild) och Amelie Lundius, Revisorer 16/17

Bergssektionen
Styrelsen