Studentombud i skyddsfrågor (SOS)

Vad är dina arbetsuppgifter?
Som skyddsombud går jag med på skyddsronder i lokaler som rör oss studenter. Jag ser även till att det finns skyddsutrustning och första hjälpen i sektionslokalen. Sen är det alltid kul att hålla ett öga öppet både i Hardox och i övriga lokaler över sådant som bör rättas till för att vi ska må bra både psykiskt och fysiskt.

Vad är roligast med rollen?
Det roligaste med min post att att den är så pass ny på sektionen att det går att göra till så mycket mer än vad den är idag!

Hur mycket tid krävs och hur mycket tid lägger du ner?
Posten kräver lite tid, jag kommer inte kunna specificera i timmar. Men den kräver i gengäld ganska stort ansvar och förmåga att kunna ta hand om eventuella jobbiga situationer.

Varför ska man söka din post?
För att du verkligen bryr dig om att vi studenter, både sektionsmedlemmar och övriga, ska må bra där vi spenderar så mycket utav vår tid!

Vad kommer din post jobba med framöver?
Se till att omvandlingen av lokalerna i B-huset blir färdigställda enligt plan är det största som händer framöver.

Benjamin Solem, SOS 16/17

Bergssektionen
Styrelsen