Intervjuer med styrelsens medlemmar

Vice ordförande

Kassör och ytterst ekonomiskt ansvarig på sektionen, bokför och sköter sektionens ekonomi, betalar fakturor, nyckelansvarig det vill säga delar ut nycklar till alla som har rätt till det, och även firmatecknare.

Read more

Kommunikationsansvarig (KOMMA)

Vad är dina arbetsuppgifter? Mycket handlar om informationsspridning inom sektionen och kontakt med andra sektioner, ibland THS. Några exempel på uppgifter är att sammanställa nyhetsbrev, bjuda in andra styrelser till styrelsemiddagar och svara på mail från människor som är allmänt förvirrade och inte vet vem de ska prata med. Vad är roligast med rollen? Även […]

Read more

Klubbmästare

Vad är dina arbetsuppgifter? Som Klubbmästare är jag ordförande i Kongliga Bergssektionens Mästeri samt Lokalansvarig för Hardox. Det betyder att jag går på pubråd och lokalråd på THS för att hålla koll på allt som händer i lokalerna och pubarna, samt går på KMR (Klubbmästarrådet) med de andra klubbmästarna från stockholmsregionen. Med Klubbmästeriet och min […]

Read more

Sekreterare

Vad är dina arbetsuppgifter? Jag är ansvarig för all dokumentation på sektionen så som grottmålningar, runstenar och allt annat skoj. Utöver det är jag också ansvarig för att föra protokoll på möten samt ansvarig för det mesta som rör SM. Vad är roligast med rollen? Att man har en bra överblick över hela styrelsen. Mina […]

Read more

Femte ledamoten (Femten)

Vad är dina arbetsuppgifter? Femtens arbetsuppgifter varierar väldigt mycket men i det stora hela handlar det om att leda NLG, där ni tillsammans drar in pengar till sektionen via diverse företagsevent samt sponsorpengar. Till en början bildar man NLG-gruppen där man väljer ut lämpliga kandidater som vill jobba tillsammans för att skapa en plattform mellan […]

Read more

Ettans post

Vad är dina arbetsuppgifter?  Som brevnisse och privat leverantör av fika till varje möte håller jag styrelsens humör på topp. Jag håller också koll på att Hardox hålls städat med hjälp av städschemat som jag skriver. Som en av grundarna till B.I.F.F sitter jag också med som ettans representant i B.I.F.F-styrelsen – Ettans Biff. I övrigt hjälper jag till med lite […]

Read more

Sektionsordförande

Vad är dina arbetsuppgifter? Arbetsuppgifterna som sektionsordförande är att vara ledare för styrelsen som i sin tur driver sektionen. Betydelsen att vara styrelsens ledare är att kalla till och hålla i möten, dela ut de flesta arbetsuppgifterna samt hålla upp humöret och engagemanget i styrelsen. Jag är även ytterstansvarig för sektionsverksamheten vilket betyder mycket mailkontakt […]

Read more