Femte ledamoten (Femten)

Vilka är dina arbetsuppgifter?
För att studenter på Bergs ska ha goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden och stor inblick i arbetslivet, är det viktigt att som sektion ha starka relationer till företag. Femtens arbetsuppgifter är att leda Näringslivsgruppen (NLG) som är den främsta länken mellan Bergs och företagen relaterade till vår utbildning. Som Femten leder du den grupp som bjuder in intressanta företag och anordnar diverse företagsevent. Vid sidan av det jobbar du för ökad sponsring till Bergssektionen. Den mest omfattande och viktigaste arbetsuppgiften är att planera och genomföra vår årliga arbetsmarknadsdag BKW, som vi har tillsammans med Kemisektionen och sektionen för Energi och miljö. Som näringslivsansvarig är du även en viktig sektionsrepresentant. Femten representerar Bergs i Svenska Bergsmannaföreningens (SBF) styrelse och i Näringsrådet på THS tillsammans med näringslivsansvariga på de andra sektionerna.

Vad är roligast med din post?
Det roligaste med att vara Femten är att du har så stor möjlighet att vara med och påverka. Det kan vara allt från utformningen på arbetsmarknadsdagen, vilka företag vi bör samarbeta med, vilka företagsevent vi ska anordna etc. Det är väldigt fria tyglar, och Femtens arbete ser olika ut för varje år. Under året som Femten skapar man många nya vänskaper, både på företagen och med studenter från andra sektioner.

Hur mycket tid kräver posten?
Det är helt upp till dig hur mycket tid du vill lägga ner på arbetet. I genomsnitt krävs det 4 h/vecka.

Hur mycket tid lägger du ner?
Jag har tyckt att det varit så kul och har utan problem lagt ned 8 h/vecka.

Varför ska man söka rollen som Femten?
Det är en fantastiskt rolig utmaning och man utvecklas enormt som person. Dessutom får du en bra insyn i företagen och skapar ett bra kontaktnät. Tycker man om att leda ett lag och få välbehövd erfarenhet bör man definitivt söka. Utöver NLG-arbetet får man bra erfarenhet av hur det är att sitta i en styrelse, dels genom Bergs styrelse men även via SBFs styrelse.

Vad kommer Femten att jobba med framöver (kommande mandatperiod)?
Jag tror och hoppas att vi fortsätter utveckla vår arbetsmarknadsdag, BKW. Det är ett väldigt bra samarbete – dels knyter man kontakter med studenter på andra sektioner, sedan har det fått mycket bra respons från företagen. Genom att ha en gemensam arbetsmarknadsdag ökar trycket från företag och vi har i år lyckats att växa från förra året då mässan anordnades för andra gången, så målet är att växa ytterligare kommande år och skapa roliga evenemang för studenterna.

Harald Philipson, Femten 17/18

Bergssektionen
Styrelsen