Femte ledamoten (Femten)

Vad är dina arbetsuppgifter?
Femtens arbetsuppgifter varierar väldigt mycket men i det stora hela handlar det om att leda NLG, där ni tillsammans drar in pengar till sektionen via diverse företagsevent samt sponsorpengar. Till en början bildar man NLG-gruppen där man väljer ut lämpliga kandidater som vill jobba tillsammans för att skapa en plattform mellan våra studenter och företag. Därefter bestämmer ni tillsammans vilken typ av event ni vill ha och vilka företag som ska bjudas in. Det största eventet är vår arbetsmarknadsdag, BKW. Det gäller även att vara kontaktperson för sektionen utåt och som näringslivsansvarig sitter man både i Svenska Bergsmannaföreningens (SBF) styrelse samt att man sitter i Näringslivsrådet på THS tillsammans med de andra näringslivsansvariga runt om på sektionerna.

Vad är roligast med rollen?
Det roligaste med min roll är att det är ett väldigt varierande arbete med många möjligheter. Man knyter många nya, viktiga kontakter och skapar nya vänskaper, främst genom samarbetet med kemi och energi och miljö. Det finns inget som säger vad man får och inte får göra, så det finns många möjligheter att vara med och påverka.

Hur mycket tid krävs och hur mycket tid lägger du ner?
Det roligaste med min roll är att det är ett väldigt varierande arbete med många möjligheter. Man knyter många nya, viktiga kontakter och skapar nya vänskaper, främst genom samarbetet med kemi och energi och miljö. Det finns inget som säger vad man får och inte får göra, så det finns många möjligheter att vara med och påverka.

Varför ska man söka din post?
Om man vill få en bra inblick i det olika företagen som finns ute på marknaden och knyta lite företagskontakter är detta en perfekt post. Tycker man om att leda ett lag, vill ha möjlighet att påverka vilka företag vi samarbetar med och vill få välbehövd erfarenhet bör man definitivt söka. Utöver NLG-arbetet får man bra erfarenhet av hur det är att sitta i en styrelse, dels genom Bergs styrelse men även via SBFs styrelse.

Vilka erfarenheter behövde du eller tycker du behövs?
Jag var själv med i NLG innan jag sökte denna post och det tycker jag är en bra erfarenhet. Har man varit med i NLG har man fått en bra inblick i hur vi jobbar med att kontakta företag och hur vi jobbar oss fram till arbetsmarknadsdagen BKW.

Vad kommer din post jobba med framöver?
Jag tror och hoppas att vi fortsätter utveckla vår arbetsmarknadsdag, BKW. Det är ett väldigt bra samarbete – dels knyter man kontakter med studenter på andra sektioner, sedan har det fått mycket bra respons från företagen. Genom att ha en gemensam arbetsmarknadsdag ökar trycket från företag och vi har i år lyckats att växa från förra året då vi hade mässan för första gången, så målet är att växa ytterligare kommande år och skapa roliga evenemang för studenterna.

Jenny Rask, Femten 16/17