Sekreterare

Vad är dina arbetsuppgifter?
Jag är ansvarig för all dokumentation på sektionen så som grottmålningar, runstenar och allt annat skoj. Utöver det är jag också ansvarig för att föra protokoll på möten samt ansvarig för det mesta som rör SM.

Vad är roligast med rollen?
Att man har en bra överblick över hela styrelsen. Mina arbetsuppgifter rör ingen specifik del av sektionen vilket gör att man kan lägga tid på det man vill.
Hur mycket tid krävs och hur mycket tid lägger du ner?
Hur mycket tid man lägger ned är väldigt olika vilket jag gillar. Vanliga veckor ungefär 3-4 timmar/vecka, ibland mer, och veckorna runt sektionsmötena ungefär 7-8 timmar/vecka. Därefter kan man lägga ned valfri tid på andra projekt.

Varför ska man söka din post?
Det är en rolig post där man får en bra överblick över vad styrelsen håller på med och hur det är att sitta i en styrelse. Det är också en ganska fri post där man kan välja lite vad man vill lägga sin tid på utöver sitt vanliga arbete och man kan anpassa hur mycket tid man vill lägga ned under olika perioder.

Vilka erfarenheter behövde du eller tycker du behövs?
Jag tycker inte man behöver några speciella erfarenheter alls, förutom att kunna skriva på en dator då det hjälper väldigt mycket! Huvudsaken är att man vill utveckla sig själv och är beredd att lägga tid på det!

Vad kommer din post jobba med framöver?
Mer eller mindre att se till att allt fortsätter att flyta på på sektionen. Att alla dokument finns där de ska och hålls uppdaterade och om intresse finns även fortsätta att hitta roliga saker att dela med sig av från arkiven. Annars kan man välja fritt bland alla andra roliga projekt som styrelsen vill ta sig an!

Felicia Fröjd, Sektreterare 16/17