Vilka är dina arbetsuppgifter?
Föra protokoll på styrelsemöten och SM, skriva handlingar till SM, se till att protokollen justeras i tid, hantera sektionens diverse viktiga dokument och sådant. Sen även allt möjligt styrelserelaterat, väldigt upp till individen som sitter på posten hur mycket extra man vill göra i relation till allmänt styrelsearbete.

Vad är roligast med din post?
Styrelsearbetet och att får träffa så många andra styrelser. Gällande styrelsearbetet så blir det roligt genom att man engagerar sig precis i det man vill göra.

Hur mycket tid kräver posten?
De flesta veckor så krävs ca 1h utöver styrelsemöte för protokollredigering etc, utöver det så blir det ca 2-4 h veckorna nära SM. Sedan kan det ta väldigt mycket mer tid till styrelsearbete beroende på vad sittande styrelse håller på med, om man hjälper till att avlasta någon annan styrelsemedlem som inte hinner eller liknande.

Hur mycket tid lägger du ner?
I snitt ca 3h i veckan och kanske ~4h veckorna runt SM. Sedan lite mer ibland när styrelsen ska verkställa något eller något dokument måste fixas med.

Varför ska man söka rollen som sekreterare?
Man bör söka till sekreterare om man vill utveckla sin förmåga att anteckna och sammanfatta vad som sägs under möten och i diskussioner, om man vill sitta med i det sektionsorgan med högst ansvar för sektionens verksamhet, om man funderar på förändringar man göra på sektionen, etc, etc. Finns väldigt många anledningar men de som listas här väger tyngst enligt mig.

Vad kommer din post jobba med framöver?
Fortsätta föra tydliga protokoll och justera dem i tid. Se till att sektionens viktiga dokument hålls på en tillgänglig plats och är tydliga. Sen är det upp till nya sekreteraren vad den vill engagera sig i.

Alexander Eneborg, Sektreterare 17/18

Bergssektionen
Styrelsen