Sektionsordförande

Vilka är dina arbetsuppgifter?
Jag ser till att sektionens verksamhet fungerar som den ska! Jag håller kontakt med alla organ inom sektionen och kallar till styrelsemöten varje vecka. Jag är också sektionens yttersta representant utåt på KTH, representerar Bergs och ser till att ingen på skolan inte vet vad Bergs är!

Vad är roligast med din post?
Det roligaste med min post är hur många nya människor man lär känna! Detta år har jag varit på en lång rad olika möten på flera håll både inom och utanför sektionen. Att träffa andra sektioners styrelser och lära känna deras sektionskultur är speciellt roligt och givande.

Hur mycket tid kräver posten?
Det beror helt på i vilket skede samt vilka mål man har! Skulle emellertid säga att man bör räkna med minst 5-7 timmar per vecka.

Hur mycket tid lägger du ner?
Under hela året skulle jag säga 10 timmar i snitt varje vecka.

Varför ska man söka rollen som ordförande?
Om du vill lära dig hur sektionen fungerar! Du bör också vara en driven person som brinner för Bergs och den bergsandan vi har på sektionen. Att leda styrelsen är A och O så om du brinner för det eller känner att du vill utvecklas inom ledarskap ska du absolut söka! Kort och gott, är du den som månar om sektionen och dess gyllengråa ståltlighet och framtid är du rätt bergsman för jobbet!

Vad kommer ordföranden att jobba med i framtiden (kommande mandatperiod)?
Fortsätta reppa sektionen bra, hålla god kontakt med våra vänner i andra sektioner. I övrigt ligger uppdraget helt och hållet på dig som blir vald. Att vara ordförande är ett stort ansvar, men de specifika målen sätter du själv.

Håkan Blomkvist, Ordförande 17/18

 

Bergssektionen
Styrelsen