Företagskontakt

På Bergssektionen har vi mycket nära kontakt med industrin och man får träffa alla typer av intressanta företag.