Studienämnden – SN

När THS gick ihop med bergssektionen, så behövdes det en grupp som skulle se till att KTH-lärarnas undervisning följer det höga kravet som krävs för att skapa bergsmän av SN Bergsiistudenter. Denna grupp är studienämnden och är studenternas sköld och spjut mot orättvisa som hotar utbildningen och dess studenter.

Studienämnden (SN) är det organ i bergssektionen som har till uppdrag att bevaka utbildningen och kommunicera med utbildarna å studenternas vägnar. Den består av klassrepresentanter från varje årskurs i Materialdesignprogrammet samt Studienämndsordförande (SNO) och Programansvarig Student (PAS). Även styrelsens Kommunikationsansvarig (KOMMA) sitter i SN för att både vara länk till styrelsen och vara SN behjälplig inom kommunikation till sektionsmedlemmarna.

Du kan nå sno på: sno@b.kth.se