Studienämnden – SN

Studienämnden (SN) är det organ i Bergssektionen som har till uppdrag att bevaka utbildningen och kommunicera med utbildarna å studenternas vägnar. Den består av klassrepresentanter från åk 1-3  på Materialdesignprogrammet samt Studienämndsordförande (SNO) och Programansvarig Student (PAS). Även styrelsens Kommunikationsansvarig (KOMMA) sitter adjungerad i SN för att både vara länk till styrelsen och vara SN behjälplig inom kommunikation till sektionsmedlemmarna.

Du kan nå SNO på: sno@b.kth.se
Du kan nå PAS på: pas@b.kth.se
Du kan nå KOMMA på: komma@b.kth.se

Bergssektionen
Styrelsen