Styrelsen

Så länge som det har funnits Bergsmän har det funnits en styrelsen. Deras ord var lag och skapade en fullständig jämvikt i Bergssektionen (Gibbs energi = 0). Än idag är de verksamma och ser till att den stolta Bergssektionen står på stadig grund genom eld och vatten. De har koll på sektionens ekonomi, lokalen Hardox och styr upp stora event.

Bergssektionens styrelse består för närvarande av sju ledamöter och styrelsen kontaktas på styrelsen@b.kth.se.

Sektionsordförande- Emma Bevin
Ansvarig för styrelsen och Bergssektionen.
ordf@b.kth.se

Vice ordförande- Filip Ivarsson
Sektionens kassör och ekonomiansvarig.
vordf@b.kth.se

Kommunikationsansvarig- Monika Rolinska
Ansvarar för sektionens kommunikationskanaler och infoflöde samt representerar studienämnden i styrelsen.
komma@b.kth.se

Klubbmästare- Sixten Johansson
Chef för KBM och ansvarig för Bergssektionens sektionslokal Hardox.
klubbis@b.kth.se

Femten/Näringslivsansvarig- Axel Salomonsson
Chef för NLG och styrelsens kontaktperson till näringslivet.
femten@b.kth.se

Sekreterare- Sanjin Pepic
Ansvarar för protokoll och annan dokumentation.
sekr@b.kth.se

Ettans post- Veronika Nerbe
Ansvarar för fika och är styrelsen behjälplig i allmänhet.
ettans@b.kth.se

För mer information om hur det är att vara med i styrelsen och vad styrelsen gör så läs intervjuern med tidigare postinnehavare här.

Bergssektionen
Styrelsen