Styrelsen

Så länge som det har funnits bergsmän har det funnits en styrelsen. Deras ord var lag och skapade en fullständig jämvikt i Bergssektionen (Gibbs energi = 0). Än idag är de verksamma ser till att den stolta bergssektionen står på stadig grund genom eld och vatten. De har koll på sektionens ekonomi, lokalen Hardox och styr upp stora event.

Bergssektionens styrelse består för närvarande (2017) av sju ledamöter;

Sektionsordförande: Ansvarig för styrelsen och bergssektionen.
Vice ordförande: Sektionens kassör och ekonomiansvarig.
Kommunikationsansvarig: Ansvarar för sektionens kommunikationskanaler och infoflöde samt representerar studienämnden i styrelsen.
Klubbmästaren: Chef för KBM och ansvarig för bergssektionens sektionslokal Hardox.
Femten/Näringslivsansvarig: Chef för NLG och är styrelsens kontaktperson till näringslivet.
Sekreterare: Ansvarar för protokoll och annan dokumentation.
Ettans post: Ansvarar för fika och är styrelsen behjälplig i allmänhet

För mer information om hur det är att vara med i styrelsen och vad styrelsen gör så läs intervjuern med tidigare postinnehavare här.
Tillsammans har de översikt på de olika sektionsorganen, funktionärerna samt ansvarar för sektionens ekonomi och alla avtal som finns.

Du kan kontakta styrelsen på styrelsen@b.kth.se

Eller respektive ledamot:
Sektionsordförande, Andreas Kopp  ordf@b.kth.se

Vice ordförande, Julia Sjöström: vordf@b.kth.se

Kommunikationsansvarig, Alexander Wärnheim: komma@b.kth.se

Klubbmästare, Jonas Svantesson: klubbis@b.kth.se

Femten/näringslivsansvarig, Jenny Rask: femten@b.kth.se

Sekreterare, Felicia Fröjd: sekr@b.kth.se

Ettans Post, Håkan Blomkvist: ettans@b.kth.se