Protokoll från periodens länkmöten

Under bergssektionen.se/lankmoten hittar du nu protokoll från länkmöten. Sidan är lösenordsskyddad för att endast studenter ska ha tillgång till den, lösenordet finns i ett inlägg i Kongliga Bergssektionen på facebook. Hittar du inte lösenordet, ta kontakt med någon i studienämnden.

Stäng meny