Stadgar och Styrdokument

Stadgar
Kongliga Bergssektionens stagdar (senast uppdaterad 2017-11-14)

Styrdokument
Styrdokument Kongliga Bergssektionens alkoholpolicy (senast uppdaterat 2017)

Styrdokument rörande Kongliga Bergssektionens Sektionsplagg (senast uppdaterat SM 3 2016)

Styrdokument roörande Kongliga Bergssektionens SM-medalj (senast uppdaterad SM 3 2016)

Styrdokument Sommarbalen (Senast uppdaterad 2016)

Jämställdhetsplan (Senast uppdaterad 2013)

Bergssektionen
Styrelsen