Stadgar och Styrdokument

Stadgar
Kongliga Bergssektionens stagdar (senast uppdaterad 2017-11-14)

Styrdokument
Styrdokument Kongliga Bergssektionens alkoholpolicy (senast uppdaterat VårSM 2015)

Styrdokument rörande Kongliga Bergssektionens Sektionsplagg (senast uppdaterat SM 3 2016)

Styrdokument roörande Kongliga Bergssektionens Sm-medalj (senast uppdaterad SM 3 2016)

Styrdokument Sommarbalen (Senast uppdaterad 2016)

Bergssektionen
Styrelsen