Engagera dig i Bergssektionen

Bergssektionen drivs helt och hållet av sina engagerade medlemmar. Därför vill vi att DU ska kandidera till en av våra förtroendeposter. För att bli vald ska du först läsa in dig på vad posten du är intresserad av handlar om, och sedan fylla formuläret under KANDIDERA-länken till höger för att göra en officiell kandidatur.

Såhär väljer vi nya förtroendevalda:
Nya förtroendeposter väljs på sektionsmötena (förkortas SM), där alla viktiga beslut om sektionens framtid fattas. Det är totalt fyra sektionsmöten på ett läsår, två på höstterminen och två på vårterminen. Tio skoldagar innan respektive möte öppnar kandideringsperioden, och man kan ansöka till någon av företroendeposterna som motsvarande SM behandlar. Efter x dagar stängs kandideringsperioden.

Höstens SM består av SM #1 och SM #2.

Vårens SM består av SM #3 och SM #4. SM_flöde
På SM #3 väljs inga poster, men sektionsmedlemmarna diskuterar de som kandiderat till Ordförande resp. vice ordförande. Därefter följer ett urnval, där sektionsmedlemmarna under 10 arbetsdagar röstar på den kandidat de anser lämplig. SM #3 äger rum mitt i vårterminen.

På Vår-SM #4 presenteras urnvalets resultat, och på plats väljs sektionens styrelseposter samt de övriga funktionärsposterna.

Du kan läsa mer exakt vad som inträffar på respektive SM i stadgarna.

Bergssektionen
Styrelsen