Utbildningen

Materialdesign är ett femårigt civilingenjörsprogram på KTH. Programmet är nära sammankopplat med industrin och i grundutbildningen behandlas metalliska material, polymera material samt keramiska material. Efter kandidatdelen läser du en master där du ytterligare får fördjupa dig inom valt område. Programmet har ett brett utbud av masterprogram och du kan läsa mer på KTH’s hemsida.  Läs mer om materialdesign..

Bergssektionen
Styrelsen