Services

Sektionen

Bergssektionen är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och finns där för dig som studerar på Materialdesignprogrammet.

Utbildningen

Materialdesignprogrammet på KTH är ett femårigt civilingenjörsprogram där du får en bred teoretisk grund inom matematik, fysik och kemi innan du fördjupar dig ytterligare i material. En stor del av grundutbildningen behandlar metalliska material, och sedan läser man även polymera material samt keramer innan man väljer en master som ger en ytterligare fördjupning inom valt område.

Näringsliv

Bergssektionen har en stark koppling till svensk industri. Sektionen har en arbetsmarknadsmässa, BKW, som äger rum i februari tillsammans med Konglig Kemisektionen och Sektionen för Energi och Miljö.

Bergssektionen
Styrelsen