Styrelsen

Styrelsen är sektionens högsta verkställande organ. I styrelsen sitter Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Klubbmästare, Komma, Femten och Ettans Post. Vi sitter som ytterst ansvariga för sektionens verksamhet och arbetar för sektionens och medlemmarnas bästa.

Styrelsen träffas regelbundet och en gång i veckan hålls öppna styrelsemöten där du som medlem får sitta med på! Dessa möten behandlar allt från näringslivsfrågor till förmåner av sektionens medlemmar. Utöver styrelsemöten kallar styrelsen till fyra Sektionsmöten om året. De är sektionens högst beslutande organ och på dessa möten kan du som medlem påverka vad sektionen ska arbeta med och fokusera på med bland annat styrdokument, utredningar och handlingsplaner. Alla styrelsemedlemmar väljs på Sektionsmöten.

Vid frågor och funderingar är det bara att höra av sig till styrelsen via styrelsen@b.kth.se!

Styrelsemedlemmar

Vidar lindqvist

Ordförande

Ordförandens roll är att leda styrelsens arbete framåt och att representera sektionen på diverse tillställningar. 

Kontakt: ordf@b.kth.se

Maahi Khan

Vice Ordförande

Vice ordförande är den personen som har ekonomiansvar för sektionen och håller koll på budgeten.

Kontakt: vordf@b.kth.se

Naomi Barrueta

Sekreterare

Sekreteraren författar protokoll och handlingar.

Kontakt: sekr@b.kth.se

Foto av Fredrik Comstedt

Fredrik COmstedt

Kommunikationsansvarig

Kommunikationsansvarig (KOMMA) ser till att information förmedlas mellan styrelsen och resten av sektionen, marknadsför sektionens event och ansvarar för en del av innehållet på hemsidan. KOMMA sitter även adjungerad i studienämnden för att fungera som en länk mellan sektionsstyrelsen och utbildningsrelaterade frågor.

Kontakt: komma@b.kth.se

Frank Rosen Larsson

Femten

Femte ledamoten, Femten, är sektionens näringslivsansvariga. Denna person är ordförande i NLG och ansvarar för sektionens kontakt med sponsorer och samarbetspartners.

Kontakt: femten@b.kth.se

Julian Lundin

Klubbmästare

Sektionens klubbmästare.

Kontakt: klubbis@b.kth.se

Lovisa Hägerström

Ettans Post

Ettans Post är ettans chans att få vara med i styrelsearbetet! Denna posts uppgifter varierar från år till år, men något som inte förändras är att Ettans Post ansvarar för fika till veckomötena.