Förtroendevald

Inom sektionen finns många ansvarsområden och att vara förtroendevald innebär att det är du som är den ansvariga personen.

(Även styrelsen är förtroendevalda, men de har fått en helt egen flik på hemsidan)

Sektionsrevisorerna

Granskar löpande handhavandet av sektionen samt dess ekonomi.

Vice Klubbmästaren

Vice Klubbmästaren är Klubbmästaren behjälplig och handhar KBM:s ekonomi.

FBI

Väljs om sektionsfordon finns. Ansvarar för fordonets välmående samt bokningssystem.

Gorillaredaktören(/-erna)

Gorillaredaktören(/-erna) är ansvarig(a) för nØllegorillan, gorillaredaktionen och sektionens propagandamaskineri.

I-sekreteraren

I-sekreteraren ansvarar för involveringen av till sektionen knutna utbytesstudenter.

Attributören

Attributören ansvarar för sektionsplagget och övriga attribut.

Idrottsledaren

Idrottsledaren ansvarar för sektionens idrottskommunikation och -aktiviteter.

Ceremonimästaren

Ceremonimästaren leder sektionens högtidliga gasquer, ansvarar för ceremonimästardräkten samt yarden och dess ställ.

Sångledaren

Sångledaren leder sången, ansvarar för sångblad och sångboken.

Vice Sångledaren

Vice Sångledaren är sångledarens ersättare.

Överphösaren

Överphösaren ansvarar för mottagningen på sektionen, samt phöseriet.

Överphaddern

Överphaddern ansvarar för mottagningen på sektionen, samt phadderiet.

Ondulören

Ondulören ser till att styrelsen har en snygg mittbena under sektionsmötena.

Skytteledaren

Skytteledaren ansvarar för kanonen och att den avfyras vid lämpliga och olämpliga tillfällen.

Webmastern

Webmastern ansvarar för sektionens hemsida.
(Sektionens uppenbart viktigaste post, enligt undertecknad)

SNO (StudieNämndsOrdförande)

SNO ansvarar speciellt för studiefrågor och vad därmed äger sammanhang.

Årskursrepresentanterna

Årskursrepresentanterna representerar sin årskurs i studiefrågor.

SNO (StudieNämndsOrdförande)

SNO ansvarar speciellt för studiefrågor och vad därmed äger sammanhang.

PAS (ProgramAnsvarig Student)

PAS ansvarar för långsiktiga utbildningsfrågor i samarbete med KTH.

SOS (Studentombud i skyddsfrågor)

SOS övervakar att sektionsmedlemmarnas fysiska och psykiska arbetsmiljö hålls på en adekvat nivå. SOS är ansvarig för att tillsätta och leda en Jämlikhet-, Mångfald- och Likabehandlings-nämnd (JML-nämnd).

Balgeneralen

Balgeneralen ansvarar för att anordna den årliga balen på sektionen.