Studienämnden

Studienämnden är det organ som jobbar med förbättring av utbildningen. De jobbar i kontakt med studenterna för att utveckla kursinnehållet.

Medlemmar

StudieNämndsOrdförande

SNO leder studienämnden och hanterar studierelatera frågor på sektionen.

ProgramAnsvarig Student

PAS ansvarar för långsiktiga utbildningsfrågor i samarbete med KTH.

Årskursrepresentanter

Årskursrepresentanterna representerar sin årskurs i studiefrågor.