Klubbmästeriet

KBM

Klubbmästeriet på Bergs ansvarar för pubarna och diverse gasquer…

Medlemmar

Klubbmästaren

Klubbis sitter med i styrelsen och är ansvarig för KBM.

Vice Klubbis

Sköter KBMs ekonomi