Kongliga Bergssektionen

1819

En sektion är studenternas egna organisation kopplat till det program som de läser. Bergssektionen finns till för alla de som studerar materialdesign (300 hp) på KTH. Sektionen arrangerar en rad olika evenemang över året, har en sektionslokal och veckovis studentpubar som Klubbmästeriet ansvarar över samt inkluderar ett flertal organ som jobbar med olika områden kopplade till studentlivet på KTH. 

Styrelsen

Styrelsen består av en liten grupp studenter som överser det viktigaste inom sektionen. Varje styrelsemedlem har en specifik roll som de fyller för att få allt inom sektionen att flyta på.

Materialdesign

Materialdesign är den tekniska linje på KTH som alla bergsmän läser. Utbildningen är 300 hp och läses under fem år. Den består av en kandidat på tre år samt en master på två år.

KBM

Bergs Klubbmästeri (KBM) är det organ på Bergs som varje onsdag arrangerar studentpub för både bergsmän och studenter från andra linjer. Klubbmästeriet tar även hand om sektionslokalen (Hardox)